VATTENANLÄGGNINGEN

VATTENANLÄGGNINGEN


Vår anläggning är dimensionerad för max 300 liter / fastighet och dygn.

Det är viktigt att vi hushåller med vattnet för att undvika saltvatteninträngning.

Vattning med slang/spridare och tvätt av bilar är inte tillåtet. Och såklart ej heller fylla pooler mm.


Sommarvatten förses till samtliga medlemmar under perioden maj-okt. Vintervatten finns till alla på Fjällen samt en del på Södra.

För er som inte har vintervatten finns tappställen på följande platser:

 - Norra: Mittemot Rostockvägen 17 (vid pumphuset)

 - Södra: Mittemot Skogsviksvägen 55

 - Fjällen: Vid Fjällenvägen 22


Vid problem av vattenförsörjning - kontakta Jarmo 070 2799622 / Kenth 070 5724774


Schematisk beskrivning

Vintervatten Frötuna-Fjällen

Provrapport

ProvrapportVINTERVATTENFÖRENINGEN SÖDRA


Medlemsbrev 210412

Medlemsbrev 210118