UTFÖRDA ARBETEN

UTFÖRDA ARBETEN


Badplats Fjällen

Juli 2021:  Ny badbrygga på plats. (Marinflytbryggan i Norrtälje)


Vassklippning och slyröjning

14-15 Juli 2021:  Vassklippning utfört. (Sala Vassklippning)

Mars-April 2021:  Slyröjt mellan badet och hundbadet på Södra (Brinkhage..)


Gång- och cykelväg

Maj-Juli 2021:  Anlagd mellan Södra och Fjällen med solcellsbelysning och bänkar. (Sundborgs..)


Vägarbeten

April 2021:  Vägarna har hyvlats och saltats. På Trädgårdstorpsvägen även grusning. (Rådmansö Schakt..)